LGU Hymn

Lungsod ka nga hamili
Ikaw among bahandi
Garbo ning lalawigan
Mithi ka sa ‘mong dughan.

Ang katahum di hitupngan
Hupong sa bahandi ang kayutaan
Imong taming ang katigbi
Timaan sa imong kaputli

Ang kabasakan ug kahayupan
Giamuma sa Diosnong katawhan
Kalasangan, kalanguban
Kaumahan ug kalikopan

Gipangga sa Ginoo
Puno sa kakugi ang mga tawo
Masaligon, madasigon
Kalinaw ang gipatigbabaw

Halaran ka, hangtud sa hangtud
Oh, among Catigbian
Halaran ka, hangtud sa hangtud
Oh among minahal nga Catigbian.